Протиправні дії третіх осіб

протиправні дії третіх осіб

У разі ПДТО необхідно:

1. Викликати представників МВС (телефон 102). 
2. Сповістити про подію Страхову компанію ПрАТ СК «Страхові гарантії» по телефону, вказаному в договорі і виконувати всі її рекомендації.
3. Записати дані свідків події (паспортні дані, адреси, контактні телефони), якщо такі є.
4. Протягом 3-х робочих днів письмово (заява, телеграма, рекомендований лист) повідомити страхову компанію про настання такої події;
5. Надати Страховику наступні документи:

- заяву про подію;
- договір страхування; 
- свідоцтво про реєстрацію (ТС);
- паспорт та індивідуальний податковий номер Страхувальника або вигодонабувача; 
- постанову МВС про порушення кримінальної справи; 
- постанову МВС про припинення кримінальної справи; 
- рахунки, калькуляція СТО;
- заяву про виплату страхового відшкодування.

Для визначення розмірів збитку Страховик, при необхідності, замовляє експертизу, яку проводить незалежний експерт, який має належні повноваження (реєстрація, ліцензія тощо) відповідно до чинного законодавства України або країни, на території якої відбувся страховий випадок, і несе відповідальність за зроблені висновки відповідно до чинного законодавства.