Страхування відповідальності

ПРАТ Страхова компанія «Страхові гарантії» надає страховий захист Страхувальнику на випадок спричинення ним збитку третій особі внаслідок професійної або іншої господарської діяльності. Страховим ризиком за даним видом страхування є заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника пов'язані з відшкодуванням їм завданих збитків особі або її майну, а також шкоди заподіяної юридичній особі.

ПРАТ СК «Страхові гарантії» здійснює такі види страхування відповідальності:

- страхування відповідальності власників або користувачів майна;

- страхування професійної відповідальності;

- страхування відповідальності власників підприємств;

- страхування відповідальності нотаріусів.

Страхова сума (обсяг відповідальності страхової компанії) та розмір страхового платежу (страховий тариф) за даними видами страхування встановлюється за згодою сторін.