Дата розміщення інформації 25.04.2019 року

 

Особлива інформація емітента (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

 

Завантажити файл 1 Завантажити файл 2