Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Страхові гарантії"

2. Код за ЄДРПОУ: 21957067

3. Місцезнаходження: 83004 м.Донецьк, вул Артема, буд.138-А, офіс 404,405

4. Міжміський код, телефон та факс: 062-210-02-83, 062-210-02-83

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://strahovigarantii.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

02.10.2014р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя "Страховi гарантiї" (протокол №02/10/14 від 02.10.2014р.) було прийнято рішення про припинення повноважень Родіна Д.С. (паспорт серія ВВ № 701818 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 17.02.1999р.) на посаді Голови Правління (останній день перебування на посаді - 02.10.2014р.). Підстава рішення: рішення Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя "Страховi гарантiї" (протокол №02/10/14 від 02.10.2014р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Перебував на посаді - з 15.07.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.10.2014р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя "Страховi гарантiї" (протокол №02/10/14 від 02.10.2014р.) було прийнято рішення обрати Харакоза С.А. (паспорт серія ВВ № 872406 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 15.07.1999р.) на посаду Голови Правління з 03.10.2014р. Підстава рішення: рішення Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя "Страховi гарантiї" (протокол №02/10/14 від 02.10.2014р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Строк на який призначено: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника третього інспекційного відділу, завідувач третього інспекційного сектору, головний спеціаліст сьомого інспекційного відділу, начальник департаменту внутрішнього аудиту, голова правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Родін Д.С.

02.10.2014