КОМПАНІЯ НАДАЄ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ НА ПІДСТАВІ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІЙ:

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія

Серія та

номер ліцензії

(за наявності)

Дата видачі ліцензії

Дата початку дії ліцензії

Статус ліцензії

добровільне страхування відповідальності перед третіми
особами [крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ № 288082

09.07.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

добровільне страхування наземного

транспорту (крім залізничного)

АЕ № 288084

09.07.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

добровільне страхування від нещасних випадків

АЕ № 288079

09.07.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

добровільне страхування майна [крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу)]

АЕ № 288318

09.07.2015р.

30.10.2008р., безстрокова

 

чинна

добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АЕ № 288080

09.07.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

добровільне страхування фінансових ризиків

АЕ № 288081

09.07.2015р.

з 25.11.2010р., безстрокова

 

чинна

добровільне страхування сільськогосподарської продукції

АЕ № 288083

09.07.2015р.

з 17.09.2012р., безстрокова

чинна

обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування

АЕ № 288319

09.07.2015р.

з 14.07.2011р., безстрокова

чинна

обов’язкове страхування відповідальності експортера та
особи, яка відповідає за утилізацію (видалення)
небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку
може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та
навколишньому природному середовищу під час
транскордонного перевезення та утилізації (видалення)
небезпечних відходів

АЕ № 288078

09.07.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

чинна

обов’язкове страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти
та об’єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного
характеру

АЕ № 288077

09.07.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

 

чинна

обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних
вантажів

АЕ № 288320

09.07.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

чинна

добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

 

01.10.2019

з 01.10.2019,

безстрокова

чинна

добровільне страхування залізничного транспорту

 

01.10.2019

з 01.10.2019,

безстрокова

чинна

добровільне страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)

 

01.10.2019

з 01.10.2019,

безстрокова

чинна

добровільне страхування кредитів (у тому
числі відповідальності позичальника за непогашення
кредиту)

 

01.10.2019

з 01.10.2019,

безстрокова

чинна