Ліцензії

 

Компанія має ліцензії, затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.10.2008 р., та пропонує своїм клієнтам максимально широкий спектр страхових послуг:

- «добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ»;

- «добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)»;

- «добровільне страхування майна»

- «добровільне страхування від нещасних випадків»;

- «добровільне страхування відповідальності перед третіми особами»;

- «добровільне страхування будівельно-монтажних ризиків»;

- «добровільне страхування фінансових ризиків».

- «обов'язкове страхування предметів іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження і псування»

- страхування відповідальності суб єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

- страхування цивільної відповідальності суб єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об єктах підвищеної небезпеки,включаючи пожежовибухонебезпечні об єкти та об єкти,господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

- страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію ( видалення) небезпечних відходів,щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров*ю людини,власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації ( видалення) небезпечних відходів.

Скачати - Відомості про ліцензії

Чинні ліцензії

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія

Серія та

номер ліцензії

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

Дата початку дії ліцензії

Статус ліцензії

1

добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ № 288082

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

2

добровільне страхування наземного

транспорту (крім залізничного)

 

АЕ № 288084

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

3

добровільне страхування від нещасних випадків

 

АЕ № 288079

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

4

добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу)]

АЕ № 288318

№ 1314 від 11.06.2015р.

30.10.2008р., безстрокова

 

чинна

5

добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ № 288080

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

чинна

6

добровільне страхування фінансових ризиків

АЕ № 288081

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 25.11.2010р., безстрокова

 

чинна

7

добровільне страхування сільськогосподарської продукції

 

АЕ № 288083

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 17.09.2012р., безстрокова

чинна

8

обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АЕ № 288319

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 14.07.2011р., безстрокова

чинна

9

обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

АЕ № 288078

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

чинна

10

обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АЕ № 288077

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

 

чинна

11

обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 

АЕ № 288320

№ 1314 від 11.06.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

чинна

 

ПОПЕРЕДНІ ЛІЦЕНЗІЇ

1) Переоформлені 11.06.2015р.:

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія

Серія та

номер ліцензії

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

Дата початку дії ліцензії

Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер переоформленої ліцензії)

Статус ліцензії

1

добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ № 641879

№ 228 від 19.02.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288082

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

2

добровільне страхування наземного

транспорту (крім залізничного)

 

АЕ № 641881

№ 228 від 19.02.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288084

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

3

добровільне страхування від нещасних випадків

 

АЕ № 641880

№ 228 від 19.02.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288079

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

4

добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу)]

АЕ № 641885

№ 228 від 19.02.2015р.

30.10.2008р., безстрокова

 

11.06.2015р.

АЕ № 288318

 

5

добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ № 641878

№ 228 від 19.02.2015р.

з 30.10.2008р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288080

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

6

добровільне страхування фінансових ризиків

АЕ № 641882

№ 228 від 19.02.2015р.

з 25.11.2010р., безстрокова

 

11.06.2015р.

АЕ № 288081

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

7

добровільне страхування сільськогосподарської продукції

 

АЕ № 641883

№ 228 від 19.02.2015р.

з 17.09.2012р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288083

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

8

обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АЕ № 641888

№ 228 від 19.02.2015р.

з 14.07.2011р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288319

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

9

обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

АЕ № 641887

№ 228 від 19.02.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288078

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

10

обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АЕ № 641884

№ 228 від 19.02.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

 

11.06.2015р.

АЕ № 288077

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

11

обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 

АЕ № 641886

№ 228 від 19.02.2015р.

з 21.08.2012р., безстрокова

11.06.2015р.

АЕ № 288320

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

 

2) Переоформлені 19.02.2015р.:

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія

Серія та

номер ліцензії

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

Дата початку дії ліцензії

Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер переоформленої ліцензії)

Статус ліцензії

1

добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АГ № 569896

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

з 30.10.2008р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641879

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

2

добровільне страхування наземного

транспорту (крім залізничного)

 

АГ № 569894

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

з 30.10.2008р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641881

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

3

добровільне страхування від нещасних випадків

 

АГ № 569895

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

з 30.10.2008р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641880

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

4

добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу)]

АГ № 569893

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

30.10.2008р., безстрокова

 

19.02.2015р.

АЕ № 641885

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

5

добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АГ № 569892

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

з 30.10.2008р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641878

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

6

добровільне страхування фінансових ризиків

АВ № 584188

№ 1254-пл від 04.05.2011р.

з 25.11.2010р., безстрокова

 

19.02.2015р.

АЕ № 641882

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

7

добровільне страхування сільськогосподарської продукції

 

АД № 039916

№ 1287 від 17.09.2012р.

з 17.09.2012р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641883

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

8

обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АВ № 584778

№ 2070-лр від 11.07.2011р.

з 14.07.2011р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641888

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

9

обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

АД № 039898

№ 968 від 21.08.2012р.

з 21.08.2012р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641887

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

10

обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АД № 039897

№ 968 від 21.08.2012р.

з 21.08.2012р., безстрокова

 

19.02.2015р.

АЕ № 641884

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика

11

обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 

АД № 039896

№ 968 від 21.08.2012р.

з 21.08.2012р., безстрокова

19.02.2015р.

АЕ № 641886

переоформлена у зв’язку із зміною місцезнаходження страховика